آموزشی, درسنامه های رایگان, عمومی

راهنمای استفاده از “Me” و “I”

دانستن اینکه چه زمانی باید از (Me) و یا (I) استفاده کرد، ممکن است کمی گیج کننده باشد.

به طور کلی زمانی از (Me) استفاده کنید که در مورد کاری که برای، به سمت، و یا با شما و یا بدون شما (to, toward, for, with, or without) انجام شده است، صحبت می‌کنید.

هر زمان که خود شما این کار را انجام می‌دهید و به عبارت دیگر انجام دهنده کار هستید، از (I) استفاده کنید.

تفاوت بین (Me) و (I) در چیست؟

(Me) و (I) هر دو ضمایر اول شخص و یا همان (first-person personal pronouns) هستند.personal pronoun کلمه‌ای است که جایگزین نام فرد می‌شود.

در ادامه نمونه‌ای از استفاده (Me) و (I) به عنوان personal pronoun آورده‌ شده است:

.Camila, please come to my desk,” the teacher said to me. I stood up and walked toward her”

تفاوت بین (Me) و (I) در نحوه استفاده از آن‌ها در جملات است.

(I) کلمه‌ای فاعلی (Subjective) است، به این معنی که زمانی استفاده می‌شود که گوینده، فاعل جمله یا انجام دهنده کار در جمله باشد.

(Me) کلمه‌ای مفعولی (Objective) است، به این معنی که زمانی استفاده می‌شود که گوینده، مفعول جمله یا دریافت‌کننده کار (Action) باشد.

چه زمانی از (I) استفاده کنیم؟

وقتی که شما فاعل جمله هستید از (I) استفاده کنید. یعنی هر زمانی که شما فردی هستید که عملی را که جمله توصیف می‌شود، انجام می‌دهید، باید از (I) استفاده کنید.

.I walked to the store and bought a loaf of bread

حتی زمانی که شما یکی از چند فاعل جمله هستید نیز از (I) استفاده کنید. فقط این نکته را به یاد داشته باشید که وقتی چند فاعل دیگر وجود دارد، ابتدا سایر‌ فاعل‌ها را ذکر کنید.

.Darren and I both love skateboarding

چه زمانی از (Me) استفاده کنیم؟

وقتی که شما مفعول مستقیم یا غیرمستقیم (Direct or Indirect Object) یک جمله هستید از (Me) استفاده کنید.

.The direct object of a sentence is the noun or noun clause the subject directly acts upon

:Here are some examples

.The coach asked me to mentor the team’s new player

.Andre passed me his magic markers

.The indirect object is the noun that doesn’t directly receive the subject’s action

:Here are some examples

.Shayna gave me her old textbooks

.Gabriel brought me notes from the conference

چگونه به یاد بیاوریم که چه زمانی از (Me) و (I) استفاده کنیم؟

گاهی اوقات، دانستن زمان استفاده از (Me) و (I) ممکن است دشوار باشد، به خصوص زمانی که مطمئن نیستید که آیا به عنوان فاعل، مفعول مستقیم یا غیرمستقیم یک جمله هستند یا نه.

برای آسان‌تر کردن این کار، در اینجا یک ترفند مفید وجود دارد که از آن می‌توانید برای تعیین اینکه آیا از (Me) و (I) استفاده کنید. اسم‌های (Noun) اضافی را حذف کنید و ببینید آیا جمله هنوز دارای معنا است یا نه.

به مثال زیر دقت کنید:

.Miguel, Sara, and __ are taking Intro to Literary Criticism next semester

اگر مطمئن نیستید که از (Me) و (I) استفاده کنید، تمام فاعل‌های جمله را بردارید و آن‌ها را با (Me) و (I) جایگزین کنید و ببینید کدام مورد منطقی‌تر است:

.Correct: I am taking Intro to Literary Criticism next semester

.Incorrect: Me am taking Intro to Literary Criticism next semester

چه زمانی از (Me) و یا (I) وقتی که بیش از یک فاعل در جمله داریم، استفاده کنیم؟

اگر شما و یک یا چند نفر دیگر فاعل جمله هستید، از (I) استفاده کنید و اگر شما و یک یا چند نفر دیگر مفعول جمله هستید، از (Me) استفاده کنید.

.Irene and I were late to class

.Goldilocks shared her porridge with Jack, Jill, and me

در ادامه مثال‌های درست و نادرستی را بررسی خواهیم کرد، تا تفاوت استفاده هر کدام را در جملات یاد بگیرید.

.Incorrect: I plan to attend law school after me finish my bachelor’s degree

.Correct: I plan to attend law school after I finish my bachelor’s degree

.Incorrect: Me and Raquel are going to the movies tomorrow

.Correct: Raquel and I are going to the movies tomorrow

.Incorrect: Alejandro called to invite I to his birthday party

.Correct: Alejandro called to invite me to his birthday party

.Incorrect: My grandparents set up college funds for my sister and I

.Correct: My grandparents set up college funds for my sister and me

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *