join-us

همکاری با ما

آکادمی فرزاد سلیمانی با تمرکز بر مرتفع‌سازی طیف وسیع و گستره‌ی متنوعی از نیاز‌های آموزشی، پژوهشی، علمی، فرهنگی، و تولیدی آحاد افراد جامعه، پیوسته نیازمند بازنگری، اصلاح مسیر، تجدید قوا و به روز نگاه‌داری تعداد اعضا و سطح علمی و حرفه‌ای ارتش نیروی انسانی خود می‌باشد.

جهت همکاری،  نیرو‌های خبره، خلاق، با‌انگیزه، و متعهد در زمینه‌های متفاوت از تولید محتوا، آموزش زبان، ترجمه، برنامه‌نویسی، طراحی، پژوهش و  مقاله‌نویسی گرفته تا حسابداری، کتابداری، طراحی اپلیکیشن‌های موبایلی و هر حرفه دیگری همواره مورد نیاز ما می‌باشند.
آکادمی فرزاد سلیمانی با آغوشی گرم و رویی گشاده پذیرای هر شخص یا اشخاصی است که تصور می‌کنند می‌توانند به عنوانی عضوی از یک خانواده بزرگ مشارکتی سازنده در تبدیل اهداف و اندیشه‌های بزرگ به واقعیت داشته و ایفا کنند می‌باشد.
انتظار می‌رود این افراد دارای اندیشه‌‌های ژرف، اهداف سترگ، روحیه‌ سخت‌کوشی، ذهن و جسمی تسلیم‌ناپذیر تفکر نوآورانه، و ذهن مبتکر و خلاق باشند. در زمینه حرفه‌ای مهارت و فعالیت خود به روز بوده و باور داشته باشند ذهن و جسم شان یارای ساختن رویاهای بلندشان را دارند.

اگر فکر می‌کنید ویژگی‌های بالا در مورد شما صدق می‌کنند، فارغ از اینکه در چه زمینه حرفه‌ای و مهارتی فعالیت می‌کنید، با ما تماس بگیرید، مابه افراد خلاق و توانمند در همه حوزه‌ها، حتی آشپذی، کیک‌پذی، مهارت‌های فنی نیز نیاز داریم. یک نوشته ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ کلمه‌ای از خودتان، مهارت‌هایتان، باورهایتان، توانایی‌هایتان، رویاهایتان، انتظاراتتان، اهدافتان، و دلیلتان برای همکاری با ما و پیوستن به خانواده آکادمی فرزاد بگوئید، بگوئيدچگونه می‌تتوانید تفاوت ایجاد کنید. فراموش نکنید فایل رزومه‌تان را نیز ضمیمه کنید.

رزومه خود را لطفا به آدرس زیر بفرستید