However Usage

کاربردهای However در زبان انگلیسی

However، متناسب با جایگاه و کاربردش در جمله، علائم نگارشی خاصی دارد؛ در نتیجه، دانستن نکات گرامری مربوط به آن به شما کمک می‌کند گفتار و ن..

ادامه مطلب

Differences Between Fictional, Fictive and Fictitious (2)

تفاوت Fictional، Fictive و Fictitious در زبان انگلیسی

صفت‌های fictional ،fictitious و fictive همگی چیزی غیرواقعی را توصیف می‌کنند و گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما هر کدام معنای متفاوت..

ادامه مطلب

Worse vs. Worst

تفاوت Worse و Worst در زبان انگلیسی

دو صفتی که معمولاً به اشتباه استفاده می‌شوند، worse و worst هستند. از آنجایی که این دو واژه شبیه به نظر می‌رسند، تمایز بین آنها می‌تواند دشوار

ادامه مطلب

Common Mistakes-Writing

اشتباهات رایج رایتینگ

استفاده اشتباه از گرامر، واژگان یا ساختارها می‌تواند باعث کاهش شفافیت متن شما گردد؛ که این موضوع نه تنها ممکن است مخاطب را از خواندن خسته کند،

ادامه مطلب