Time Idioms (2)

اصطلاحات کاربردی زمان + مثال

در این بلاگ پست تعریف خواهیم کرد که اصطلاح چیست و چرا اصطلاحات می‌توانند چالش برانگیز باشند. همچنین چند اصطلاح مربوط به زمان را نیز فهرست..

ادامه مطلب