May در زبان انگلیسی

کاربردهای May در زبان انگلیسی

کلمه “may” در زبان انگلیسی در متون و موقعیت‌های مختلف، معانی و کاربردهای متعددی دارد. در اینجا برخی از کاربردهای رایج این فعل کمکی آمده است:

ادامه مطلب