قوانین استفاده از کاماRules for Using Commas

قوانین استفاده از “کاما” در زبان انگلیسی

از کاما در زبان انگلیسی جهت نشان دادن مکث‌، جدا کردن آیتم‌ها، روشن کردن معنای جملات و … کاربرد دارد. قوانین استفاده از کاما را می‌آموزیم.

ادامه مطلب