IELTS Speaking-Capability

عبارات کاربردی اسپیکینگ آیلتس – صحبت درباره توانایی‌ها

در آزمون اسپیکینگ آیلتس پیش می‌آید که می‌خواهیم درباره توانایی‌های خود صحبت کنیم. I can و I am able to روش‌های ساده و قدیمی برای بیان ت..

ادامه مطلب