آیلتس

آزمون آیلتس: رایتینگ آکادمیک (Academic Writing)

رایتینگ آکادمیک آیلتس شامل دو Task است. موضوعات تسک‌ها به طور کلی، موضوعاتی عمومی هستند. که زمان پاسخ گویی به این دو تسک 60 دقیقه است.

فهرست مطالب

در هر تسک چه نوع سوالی مطرح می‌شود:

در تسک یک (Task 1)، یک نمودار و یا یک جدول برای مثال به شما ارائه می‌شود و از شما خواسته می‌شود که اطلاعات را با کلمات خود توصیف یا خلاصه کنید، و یا توضیح دهید.

برای مثال ممکن است از شما خواسته شود که داده‌ها را توصیف کنید و توضیح دهید، مراحل یک فرآیند و یا نحوه کار یک شی را توصیف کنید.

آزمون دهنده در تسک یک، باید 150 کلمه را در مدت 20 دقیقه در پاسخبرگ خود بنویسد.

در تسک دو (Task 2) از شما خواسته می‌شود که در پاسخ به یک دیدگاه، استدلال یا مشکل، یک متن بنویسید.

آزمون دهنده در تسک دو، باید 250 کلمه را در مدت 40 دقیقه در پاسخبرگ خود بنویسد.

پاسخ و یا متنی که در جواب به هر سوال و یا تسک می‌نویسید، نباید شامل یادداشت‌ها یا عنوان‌های تیتروار باشند، زیرا آن‌ها به عنوان پاسخ قابل قبول نیستند و نمره‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

نگاهی دقیق به انواع سوالات رایتینگ آکادمیک (Academic Writing) آزمون آیلتس

تسک 1 (Task 1)

در Writing Task 1، ممکن است از آزمون‌دهنده در آزمون خواسته شود که حقایق یا ارقام ارائه شده در یک یا چند نمودار و یا جدول را در مورد یک موضوع توصیف کنند.

یا ممکن است نموداری از یک ماشین (diagram of a machine)، یک دستگاه یا یک فرآیند به آزمون‌دهنده داده شود و از آن‌ها خواسته شود که نحوه عملکرد آن را توضیح دهند.

آن‌ها باید به سبک آکادمیک یا نیمه رسمی و یا با لحنی خنثی (Neutral) بنویسد و مهم‌ترین و مرتبط‌ترین نکات نمودار را در متن خود درج کنند.

حداقل تعداد کلمات برای این تسک، 150 کلمه است، که اگر آزمون‌دهنده پاسخی کوتاه بنویسد، جریمه می‌شود. در حالی که آزمون‌دهندگان در آزمون برای نوشتن بیش از 150 کلمه جریمه نخواهند شد.

آن‌ها باید به خاطر داشته باشند که پاسخ طولانی‌تر به Task 1 ممکن است زمان بیشتری از آزمون‌دهنده بگیرد و به این معناست که زمان کمتری برای نوشتن در Task 2 دارند. تسکی که دو برابر نمره بیشتر از تسک یک دارد.

آزمون‌دهندگان در آزمون همچنین باید توجه داشته باشند که اگر پاسخ آن‌ها خارج از موضوع داده‌شده باشد و یا به صورت متن کامل و متصل نوشته نشده باشد، جریمه خواهند شد.

همچنین سرقت ادبی (یعنی کپی برداری از منبع دیگر) به شدت مجازات خواهد شد.

تسک 2 (Task 2)

در Writing Task 2، به آزمون‌دهندگان موضوعی داده می‌شود که در مورد آن باید به سبک آکادمیک یا نیمه رسمی و یا خنثی متنی بنویسند.

آزمون‌دهندگان همچنین باید مطمئن شوند که تسک را با دقت خوانده و پاسخ و متنی کامل و مرتبط ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، اگر موضوع در مورد جنبه خاصی از رایانه است، آن‌ها باید در پاسخ خود روی این جنبه تمرکز کنند. آن‌ها نباید به طور کلی در مورد رایانه‌ها بنویسند.

حداقل تعداد کلمات برای این تسک، 250 کلمه است، که اگر آزمون‌دهنده پاسخی کوتاه بنویسد، خواهد شد.

در حالی که آزمون‌دهندگان در آزمون برای نوشتن بیش از 250 کلمه جریمه نمی شوند، اما اگر پاسخ بسیار طولانی بنویسند، ممکن است زمانی برای بررسی و تصحیح در پایان نداشته باشند و برخی از ایده‌ها مستقیماً با سؤال مرتبط نباشند را خذف نکنند، و نمره از دست دهند.

همانطور که گفته شد، تسک 2 دو برابر نمره بیشتر از تسک 1 دارد، پس تسک 2 از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این نکته را نیز دوباره در این قسمت بیان می‌کنیم که پاسخ و یا متنی که در جواب به هر سوال و یا تسک می‌نویسید، نباید شامل یادداشت‌ها یا عنوان‌های تیتروار (Bullet Points) باشند، زیرا آن‌ها به عنوان پاسخ قابل قبول نیستند و نمره‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

آزمون‌دهندگان در آزمون همچنین باید توجه داشته باشند که اگر پاسخ آن‌ها خارج از موضوع داده شده باشد و یا به صورت متن کامل و متصل نوشته نشده باشد، جریمه خواهند شد.

همچنین سرقت ادبی (یعنی کپی برداری از منبع دیگر) به شدت مجازات خواهد شد.

نحوه نمره‌دهی بخش رایتینگ آکادمیک (Academic Writing)

پاسخ های تسک 1 بر اساس موارد زیر ارزیابی می شوند:

Task achievement

Coherence and cohesion

Lexical resource

Grammatical range and accuracy

پاسخ های تسک 2 بر اساس موارد زیر ارزیابی می شوند:

Task response

Coherence and cohesion

Lexical resource

Grammatical range and accuracy

Performance descriptors

بررسی دقیق تر هر مورد در تسک 1

Task achievement

با استفاده از حداقل 150 کلمه، آزمون‌دهنده ارزیابی می‌شود که چگونه پاسخی به طور مناسب، دقیق و مرتبط با الزامات تعیین‌شده در تسک نوشته است.

Coherence and cohesion

این به وضوح و روان بودن کلی متن مربوط می‌شود؛ چگونه پاسخ در مورد اطلاعات، ایده‌ها و زبان را آزمون‌دهنده سازماندهی می‌کند و پیوند می‌دهد.

Coherence به پیوند و ارتباط ایده‌ها از در متن اشاره دارد.

Cohesion به استفاده متنوع و مناسب از Cohesive devices (مثلاً ضمایر و حروف ربط) برای کمک به شفاف‌سازی روابط مفهومی و ارجاعی بین و درون جملات اشاره دارد.

Lexical resource

Lexical resource به گستره واژگان مورد استفاده و دقت و تناسب آن با متن اشاره دارد.

Grammatical range and accuracy

Grammatical range and accuracy به گستره و استفاده دقیق از دستور زبان اشاره دارد که در جمله نویسی آزمون‌دهنده آشکار می‌شود.

بررسی دقیق تر هر مورد در تسک 2

Task response

در تسک 2 از آزمون‌دهندگان در آزمون می‌خواهند که در رابطه با یک سؤال یا بیانیه، موقعیت خود را تدوین کنند و توسعه دهند.

متن باید با ایده‌ها و شواهدی پشتیبانی شود که حتی ممکن است نمونه‌هایی از تجربیات خود آزمون‌دهنده نیز در آن باشد. پاسخ‌ها باید حداقل 250 کلمه باشد.

Coherence and cohesion

این به وضوح و روان بودن کلی متن مربوط می‌شود؛ چگونه پاسخ در مورد اطلاعات، ایده‌ها و زبان را آزمون‌دهنده سازماندهی و پیوند می‌دهد.

Coherence به پیوند و ارتباط ایده‌ها از در متن اشاره دارد.

Cohesion به استفاده متنوع و مناسب از Cohesive devices (مثلاً ضمایر و حروف ربط) برای کمک به شفاف‌سازی روابط مفهومی و ارجاعی بین و درون جملات اشاره دارد.

Lexical resource

Lexical resource به گستره واژگان مورد استفاده و دقت و تناسب آن با متن اشاره دارد.

Grammatical range and accuracy

Grammatical range and accuracy به گستره و استفاده دقیق از دستور زبان اشاره دارد که در جمله نویسی آزمون‌دهنده آشکار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *