10 Short Stories+Translation3

داستان‌های کوتاه انگلیسی + ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره ل..

ادامه مطلب

10 Short Stories+Translation2

داستان‌های کوتاه انگلیسی + ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره ل..

ادامه مطلب

Common Mistakes-Writing

اشتباهات رایج رایتینگ

استفاده اشتباه از گرامر، واژگان یا ساختارها می‌تواند باعث کاهش شفافیت متن شما گردد؛ که این موضوع نه تنها ممکن است مخاطب را از خواندن خسته کند،

ادامه مطلب

10 Short Stories+Translation

10 داستان کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره لغات

ادامه مطلب

May در زبان انگلیسی

کاربردهای May در زبان انگلیسی

کلمه “may” در زبان انگلیسی در متون و موقعیت‌های مختلف، معانی و کاربردهای متعددی دارد. در اینجا برخی از کاربردهای رایج این فعل کمکی آمده است:

ادامه مطلب

قوانین استفاده از کاماRules for Using Commas

قوانین استفاده از “کاما” در زبان انگلیسی

از کاما در زبان انگلیسی جهت نشان دادن مکث‌، جدا کردن آیتم‌ها، روشن کردن معنای جملات و … کاربرد دارد. قوانین استفاده از کاما را می‌آموزیم.

ادامه مطلب