Collocation-Time

کالوکیشن‌های زمان + مثال

کالوکیشن‌ها در کنار افزایش غنای اسپیکینگ و رایتینگ، کمک شایانی به کاهش تعداد و سطح اشتباهات، افزایش سطح رسمیت، ارتقا اعتماد به نفس و ر..

ادامه مطلب

Ways to Say Bad

راه‌های مختلف بیان “Bad” در زبان انگلیسی

کلمه Bad به طور مکرر در مکالمه‌های روزمره استفاده می‌شود، که معنایی ساده دارد و برای بیان عمق احساسات ما تاحدی ناکافی است.در ادامه با کلم..

ادامه مطلب

Common Mistakes-Writing

اشتباهات رایج رایتینگ

استفاده اشتباه از گرامر، واژگان یا ساختارها می‌تواند باعث کاهش شفافیت متن شما گردد؛ که این موضوع نه تنها ممکن است مخاطب را از خواندن خسته کند،

ادامه مطلب

Resume-Vocabulary

اهمیت واژگان در رزومه‌نویسی

هنگامی که در حال نوشتن رزومه خود هستید، با استفاده از واژگان قوی و توصیفی، به جای واژگان قدیمی و کلیشه‌ای، دستاوردهای خود را برجسته کنید.

ادامه مطلب