Common Mistakes-Writing

اشتباهات رایج رایتینگ

استفاده اشتباه از گرامر، واژگان یا ساختارها می‌تواند باعث کاهش شفافیت متن شما گردد؛ که این موضوع نه تنها ممکن است مخاطب را از خواندن خسته کند،

ادامه مطلب

Resume-Vocabulary

اهمیت واژگان در رزومه‌نویسی

هنگامی که در حال نوشتن رزومه خود هستید، با استفاده از واژگان قوی و توصیفی، به جای واژگان قدیمی و کلیشه‌ای، دستاوردهای خود را برجسته کنید.

ادامه مطلب