10 Short Stories+Translation2

داستان‌های کوتاه انگلیسی + ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره ل..

ادامه مطلب

Worse vs. Worst

تفاوت Worse و Worst در زبان انگلیسی

دو صفتی که معمولاً به اشتباه استفاده می‌شوند، worse و worst هستند. از آنجایی که این دو واژه شبیه به نظر می‌رسند، تمایز بین آنها می‌تواند دشوار

ادامه مطلب

اصطلاحات کریسمسی + مثال و ترجمه

یادگیری اصطلاحات به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی را به طور طبیعی تر و روان تر صحبت کنید. درادامه چند اصطلاح کریسمسی را به همراه مثال و ترجمه

ادامه مطلب

Common Mistakes-Writing

اشتباهات رایج رایتینگ

استفاده اشتباه از گرامر، واژگان یا ساختارها می‌تواند باعث کاهش شفافیت متن شما گردد؛ که این موضوع نه تنها ممکن است مخاطب را از خواندن خسته کند،

ادامه مطلب

10 Short Stories+Translation

10 داستان کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره لغات

ادامه مطلب

Resume-Vocabulary

اهمیت واژگان در رزومه‌نویسی

هنگامی که در حال نوشتن رزومه خود هستید، با استفاده از واژگان قوی و توصیفی، به جای واژگان قدیمی و کلیشه‌ای، دستاوردهای خود را برجسته کنید.

ادامه مطلب

Into vs. In to

تفاوت “Into” و “In to” در زبان انگلیسی

“Into” یکی از حروف اضافه‌ی پیچیده در زبان انگلیسی است که ممکن است با In to اشتباه گرفته شود. تفاوت Into و In to را در ادامه خواهیم آموخت.

ادامه مطلب