Useful phrases for letter writing

عبارات کاربردی در نامه‌نگاری انگلیسی

نامه نگاری در آزمون آیلتس جنرال یک مهارت اساسی است که نیازمند رعایت ساختار و نکات خاص است. در این مقاله عبارات کاربردی برای شروع نامه‌ را..

ادامه مطلب

Collocation-Time

کالوکیشن‌های زمان + مثال

کالوکیشن‌ها در کنار افزایش غنای اسپیکینگ و رایتینگ، کمک شایانی به کاهش تعداد و سطح اشتباهات، افزایش سطح رسمیت، ارتقا اعتماد به نفس و ر..

ادامه مطلب

IELTS Speaking-Capability

عبارات کاربردی اسپیکینگ آیلتس – صحبت درباره توانایی‌ها

در آزمون اسپیکینگ آیلتس پیش می‌آید که می‌خواهیم درباره توانایی‌های خود صحبت کنیم. I can و I am able to روش‌های ساده و قدیمی برای بیان ت..

ادامه مطلب

10 Short Stories+Translation3

داستان‌های کوتاه انگلیسی + ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره ل..

ادامه مطلب

Ways to Say Bad

راه‌های مختلف بیان “Bad” در زبان انگلیسی

کلمه Bad به طور مکرر در مکالمه‌های روزمره استفاده می‌شود، که معنایی ساده دارد و برای بیان عمق احساسات ما تاحدی ناکافی است.در ادامه با کلم..

ادامه مطلب

10 Short Stories+Translation2

داستان‌های کوتاه انگلیسی + ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره ل..

ادامه مطلب

Worse vs. Worst

تفاوت Worse و Worst در زبان انگلیسی

دو صفتی که معمولاً به اشتباه استفاده می‌شوند، worse و worst هستند. از آنجایی که این دو واژه شبیه به نظر می‌رسند، تمایز بین آنها می‌تواند دشوار

ادامه مطلب