آیلتس

آزمون آیلتس: ریدینگ آکادمیک (Academic Reading)

بخش Reading شامل 40 سوال است که برای ارزیابی طیف گسترده‌ای از مهارت‌های خواندن طراحی شده است.

ریدینگ آکادمیک آزمون آیلتس شامل سه متن طولانی، از متن‌های توصیفی، Factual، و یا تحلیلی است، که این ها از کتاب‌ها، مجلات، روزنامه‌ها گرفته شده است.

شما 60 دقیقه برای پاسخگویی به سوالات این قسمت وقت دارید.

همانطور که گفته شد، متن‌ها از کتاب‌ها، مجلات، روزنامه‌ها گرفته می‌شوند و به طور کلی دارای موضوعاتی عمومی هستند.

همچنین در متن‌ها ممکن است، مطالب غیرنوشتاری مانند نمودار‌ و تصویر نیز باشد. اگر متن شامل اصطلاحاتی فنی و تخصصی باشد، یک واژه نامه ساده در کنار آن ارائه می شود.

بر خلاف بخش Listening که آزمون‌دهنده 10 دقیقه برای انتقال پاسخ‌ها به پاسخ‌برگ را دارد، در بخش Reading زمانی برای انتقال پاسخ‌ها به پاسخ‌برگ وجود ندارد، پس مدیریت زمان در این بخش بسیار مهم است.

هنگام پر کردن پاسخنامه این نکته بسیار مهم را نیز به یاد داشته باشید که املا و دستور زبان نادرست در پاسخ‌های شما باعث کم شدن نمره شما می‌شود.

آزمون‌دهندگان همچنین باید بدانند که هر دانش عمومی‌ که دارند، نباید در تصمیم‌گیری درباره پاسخ‌هایشان نقشی داشته باشد و برای پاسخ به سوالات، فقط و فقط بر اطلاعات موجود در متن تکیه کنند.

فهرست مطالب

نگاهی دقیق به انواع سوالات ریدینگ آکادمیک (Academic Reading) آزمون آیلتس

سوالات (Multiple Choice)

آزمون‌دهنده در آزمون، باید یک پاسخ صحیح را از میان چهار گزینه (A, B, C, or D)، یا دو پاسخ درست را از بین پنج گزینه (A, B, C, D, or E) و یا سه پاسخ صحیح را از میان هفت گزینه (A, B, C, D, E, F, or G) را انتخاب کند.

نکته مهم در این گونه سوالات این است که، سؤالات به ترتیب اطلاعات موجود در متن ارائه می‌شوند، به این معنی که پاسخ سؤال اول در متن بالاتر از پاسخ سوال دوم است.

سوالات چند گزینه‌ای طیف گسترده‌ای از مهارت‌های خواندن، از جمله درک دقیق نکات خاص در متن و یا درک کلی از نکات اصلی متن را آزمایش می‌کنند.

سوالات (Identifying Information)

در این نوع از سوالات تعدادی گزاره به آزمون‌دهنده ارائه می‌شود که “آیا عبارات زیر با اطلاعات موجود در متن مطابقت دارد” 

(Do the following statements agree with the information in the text)

سپس از آنها خواسته می‌شود که جواب این سوالات را با (True)، (False)، و یا (Not Given) بنویسند.

در این سوالات، درک تفاوت بین (False) و (Not Given) بسیار مهم است. 

(False) به این معناست که متن چیزی را برعکس عبارت مورد بحث را بیان می‌کند، اما (Not Given) به این معناست که متن ریدینگ، عبارت مورد نظر را نه تایید و نه رد می‌کند.

سوالات (Identifying the writer’s views/claims)

در این نوع از سوالات تعدادی گزاره به آزمون‌دهنده ارائه می‌شود که “آیا عبارات زیر با نظرات/ادعاهای نویسنده مطابقت دارد”

(Do the following statements agree with the views/claims of the writer)

سپس باید جواب این سوالات را با (Yes)، (No) و یا (Not Given) در کادرهای روی پاسخ‌برگ بنویسند.

در این سوالات، درک تفاوت بین (No) و (Not Given) بسیار مهم است. 

(No) به این معناست که نظر یا ادعای نویسنده با عبارت داده شده مخالف است، یعنی نویسنده در جایی نظری را بیان می‌کند یا ادعای خلاف آنچه در سؤال مطرح شده، دارد. 

(Not Given) به این معنی است که عبارت مورد نظر نه توسط نظرات و ادعاهای نویسنده تأیید و نه رد می‌شود.

سوالات (Matching Information)

در این گونه سوالات، آزمون‌دهنده باید پاراگراف‌ها و یا بخش‌هایی از متن را که با حروف مشخص شده است را با جزئیاتی خاص تطبیق دهند.

این نوع از سوالات توانایی آزمون‌دهنده را برای اسکن اطلاعات خاص ارزیابی می‌کند.

سوالات (Matching headings)

به آزمون‌دهندگان فهرستی از heading ها داده می‌شود که معمولاً با اعداد رومی کوچک (.i, ii, iii, etc) مشخص می‌شوند. 

این عنوان‌ها و یا Heading ها به ایده اصلی (Main Ideas) پاراگراف یا بخش‌هایی از متن اشاره می‌کنند.

آزمون‌دهندگان باید عنوان را با پاراگراف‌ها یا بخش‌های مشخص‌شده، مطابقت دهند.

در این نوع از سوالات، عنوان‌ها همیشه بیشتر از تعداد پاراگراف‌ها هستند، و همچنین ممکن است برخی از پاراگراف‌ها با هیچ یک از عنوان‌ها تطبیق داده نشوند.

این نوع از سوالات آزمون‌دهندگان را در تشخیص ایده‌های اصلی (Main Ideas) در پاراگراف‌ها و تشخیص ایده‌های اصلی از از سایر اطلاعات مانند (Supporting Details) آزمایش می‌کنند.

سوالات (Matching features)

آزمون دهندگان باید مجموعه‌ای از عبارات یا اطلاعاتی را با لیستی از گزینه‌ها مطابقت دهند. گزینه‌ها گروهی از ویژگی‌های (Features) متن هستند و با حروف مشخص می‌شوند.

برای مثال، ممکن است از آزمون‌دهنده خواسته شود که یافته‌های پژوهش‌های مختلف را با فهرستی از نام محققان، مطابقت دهد.

سوالات (Matching sentence endings)

بر اساس متن، نیمه اول یک جمله به آزمون‌دهندگان داده می‌شود و از لیست گزینه‌های ممکن، آنها باید بهترین گزینه را برای تکمیل آن انتخاب کنند.

این نوع از سوالات، توانایی آزمون‌دهندگان را برای درک ایده‌های اصلی (Main Ideas) یک جمله ارزیابی می‌کند.

سوالات (Sentence completion)

در این سوالات، آزمون دهندگان جملات را با تعداد معینی از کلمات برگرفته از متن کامل می‌کنند.

دستورالعمل‌های سوال مشخص می‌کند که شرکت کنندگان در آزمون از چند کلمه و یا عدد، باید در پاسخ‌های خود استفاده کنند. به عنوان مثال:

(NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage, ONE WORD ONLY or NO MORE THAN TWO WORDS)

اگر آزمون‌دهنده بیشتر از تعداد کلمات ذکر بنویسد، جریمه و از او نمره کسر می‌شود. همچنین به نوشتن مخفف کلمات نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد و کلماتی که با خط فاصله نوشته می‌شوند، به عنوان یک کلمه واحد به حساب می‌آیند.

سوالات (Summary, note, table, flow-chart completion)

در این بخش، از آزمون‌دهنده خواسته می‌شود که خلاصه (Summary)، یادداشت (Note)، جدول (Table) و یا یک Flow chart را براساس کلمه‌های موجود در متن و یا براساس لیستی از کلمه‌ها که در سوال داده می‌شود، کامل کند.

دستورالعمل‌های سوال مشخص می‌کند که شرکت کنندگان در آزمون از چند کلمه و یا عدد، باید در پاسخ‌های خود استفاده کنند. به عنوان مثال: 

(NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage, ONE WORD ONLY or NO MORE THAN TWO WORDS)

اگر آزمون‌دهنده بیشتر از تعداد کلمات ذکر بنویسد، جریمه و از او نمره کسر می‌شود. همچنین به نوشتن مخفف کلمات نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد و کلماتی که با خط فاصله نوشته می‌شوند، به عنوان یک کلمه واحد به حساب می‌آیند.

سوالات (Diagram Label Completion)

در این سوالات، همانطور که از نامش پیداست، از آزمون‌دهنده می‌خواهند که نمودار تصویری را کامل کنند.

دستورالعمل‌های سوال مشخص می‌کند که شرکت کنندگان در آزمون از چند کلمه و یا عدد، باید در پاسخ‌های خود استفاده کنند. به عنوان مثال: 

(NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage, ONE WORD ONLY or NO MORE THAN TWO WORDS)

اگر آزمون‌دهنده بیشتر از تعداد کلمات ذکر بنویسد، جریمه و از او نمره کسر می‌شود. همچنین به نوشتن مخفف کلمات نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد و کلماتی که با خط فاصله نوشته می‌شوند، به عنوان یک کلمه واحد به حساب می‌آیند.

سوالات (Short Answer)

آزمون‌دهندگان به سوالاتی که مطرح شده است، پاسخ های کوتاه می‌دهند.

نحوه نمره‌دهی ریدینگ آکادمیک (Academic Reading)

یک جدول تبدیل نمره به باند 1 تا 9 برای هر آزمون Reading (Academic) تولید می شود که نمرات را از مقیاس 40 به  باند 1 تا 9  آیلتس تبدیل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *