General, speaking, آموزشی, آیلتس, اصطلاحات, درسنامه های رایگان, لغات

جملات پیشرفته کاربردی با موضوع کسب و کار + ترجمه

General

جملات پیشرفته کاربردی با موضوع کسب و کار

جملات پیشرفته کاربردی با موضوع کسب و کار

بررسی جملات با موضوعات مشخص، به شما کمک می‌کنند تا نحوه استفاده صحیح از واژگان و ترکیب جملات را فراگیرید. این نمونه جملات موضوعی نه تنها به شما کمک می‌کنند تا واژگان را در موقعیت‌های واقعی بیاموزید، بلکه به درک بهتر مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با هر حوزه نیز کمک می‌کنند.

همچنین،نمونه جملات موضوعی می‌توانند شما را با ساختارهای گرامری مختلف آشنا کنند و از این طریق می‌توانید اصطلاحات متداول و عبارات رایج هر حوزه را در جای درست خود به کار ببرید.

1.The current market trend indicates a shift towards sustainable and eco-friendly products.

روند فعلی بازار نشان دهنده تغییر به سمت محصولات پایدار و سازگار با محیط زیست است.

__________________________________________

2.We need to reassess our pricing structure to remain competitive in the market.

ما باید ساختار قیمت گذاری خود را مجددا بررسی و ارزیابی کنیم تا در بازار رقابتی قوی باقی بمانیم.

__________________________________________

3.Our team has identified a gap in the market that we can exploit.

تیم ما یک خلع در بازار را شناسایی کرده است که می‌توانیم از آن بهره برداری کنیم.

__________________________________________

4.The implementation of a comprehensive CRM system will greatly enhance our customer relationship management efforts.

پیاده سازی یک سیستم CRM جامع، تلاش‌های ما را در جهت ارتباط با مشتری بسیار افزایش می دهد.

__________________________________________

5.We must establish KPIs to effectively measure the success of our marketing campaigns.

ما باید KPI ها را برای اندازه گیری صحیح و اصولی موفقیت کمپین های بازاریابی خود ایجاد کنیم.

__________________________________________

6.Our sales projections indicate a steady increase in revenue for the next quarter.

پیش بینی های فروش ما نشان دهنده افزایش مداوم درآمد برای سه ماهه آینده است.

7.We need to streamline our supply chain to improve efficiency and reduce costs.

ما باید زنجیره تامین خود را برای بهبود کارایی و کاهش هزینه ها ساده کنیم.

__________________________________________

8.The introduction of automation technologies will optimize our production process.

آمدن فن آوری اتوماسیون فرآیند تولید ما را بهینه می کند.

__________________________________________

9.Strengthening our strategic partnerships will open up new avenues for growth.

تقویت مشارکت های استراتژیک، راه های جدیدی را برای رشد باز خواهد کرد.

__________________________________________

10.A targeted digital marketing campaign will help us reach our desired customer demographic.

یک کمپین دیجیتال مارکتینگ هدفمند به ما کمک می کند به شناخت بهتری از مشتری مورد نظر خود برسیم.

__________________________________________

11.The key to success in this market segment lies in exceptional customer service.

کلید موفقیت در این بخش از بازار در ارائه خدمات استثنایی به مشتریان نهفته است.

__________________________________________

12.We should consider diversifying our product portfolio to mitigate risks.

ما باید تنوع سبد محصولات خود را برای کاهش ریسک در نظر بگیریم.

__________________________________________

13.Our financial statements reveal a healthy cash flow that can be reinvested into the business.

صورت های مالی ما جریان نقدی صحیحی را نشان می دهند که می تواند مجدداً در کسب و کار سرمایه گذاری شود.

این مقاله رو از دست نده: اشتباهات رایج در کالوکیشن‌ها

14.Implementing a robust data analytics system will provide valuable insights for decision-making.

پیاده سازی یک سیستم تجزیه و تحلیل دادهی قوی، دید بهتری را برای تصمیم گیری ارائه می دهد.

__________________________________________

15.Our competitors’ recent acquisition should serve as a wake-up call for us to remain vigilant.

خرید اخیر رقبای ما باید به عنوان زنگ خطری برای ما عمل کند تا مراقب باشیم.

__________________________________________

16.The team needs to foster a culture of innovation to keep up with disruptive technologies.

تیم باید فرهنگ نوآوری را تقویت کند تا با وجود فناوری های مخرب همچنان به کار خود ادامه دهد.

__________________________________________

17.We must conduct a thorough SWOT analysis to identify our company’s strengths and weaknesses.

ما باید یک تحلیل SWOT کامل انجام دهیم تا نقاط قوت و ضعف شرکت خود را شناسایی کنیم.

__________________________________________

18.We should consider leveraging social media platforms to enhance brand visibility.

ما باید استفاده از پلتفرم های رسانه های اجتماعی را برای افزایش دیده شدن برند خود در نظر بگیریم.

__________________________________________

19.The implementation of a comprehensive staff training program will enhance employee productivity.

اجرای برنامه جامع آموزش کارکنان باعث افزایش بهره وری آنها خواهد شد.

__________________________________________

20.We need to explore new distribution channels to expand our reach in the market.

ما نیاز به کشف کانال های توزیع جدید برای گسترش دسترسی خود در بازار داریم.

__________________________________________

21.Collaboration with industry leaders will enable us to stay ahead in an ever-evolving market.

همکاری با رهبران صنعت، این امکان را به ما می‌دهد تا در بازاری که همیشه در حال تحول است، پیشتاز باشیم.

__________________________________________

22.The market analysis suggests that targeting the younger demographic will yield higher returns.

تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به بازار نشان می دهد که هدف قرار دادن جمعیت جوان تر، بازده بالاتری را به همراه خواهد داشت.

__________________________________________

23.The upcoming product launch requires meticulous planning and effective execution.

عرضه محصولات در آینده، نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای صحیح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *