10 Short Stories+Translation3

داستان‌های کوتاه انگلیسی + ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره ل..

ادامه مطلب

10 Short Stories+Translation2

داستان‌های کوتاه انگلیسی + ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره ل..

ادامه مطلب

General

جملات پیشرفته کاربردی با موضوع کسب و کار + ترجمه

این نمونه جملات موضوعی نه تنها به شما کمک می‌کنند تا واژگان را در موقعیت‌های واقعی بیاموزید، بلکه به درک بهتر مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با هر حوزه نیز کمک می‌کنند.

ادامه مطلب

10 Short Stories+Translation

10 داستان کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه

داستان‌های کوتاه به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، دارای فواید فراوانی هستند. این داستان‌ها نه تنها به بهبود دایره لغات

ادامه مطلب

Into vs. In to

تفاوت “Into” و “In to” در زبان انگلیسی

“Into” یکی از حروف اضافه‌ی پیچیده در زبان انگلیسی است که ممکن است با In to اشتباه گرفته شود. تفاوت Into و In to را در ادامه خواهیم آموخت.

ادامه مطلب

Real Estate Agent Conversation

مکالمه انگلیسی کاربردی در بنگاه املاک + ترجمه

یکی از چالش‌های فارسی‌زبانان در کشورهای انگلیسی زبان، مکالمه خرید است. در این مقاله، یک مکالمه انگلیسی کاربردی در بنگاه املاک مشاهده می‌کنید.

ادامه مطلب