آموزشی, درسنامه های رایگان

اشتباهات رایج حروف اضافه

اشتباهات رایج حروف اضافه

اشتباهات رایج حروف اضافه

👨‍🏫 برخی از افعالی که باید بدون حرف اضافه استفاده شوند، اما بسیاری از افراد به اشتباه، همراه با حرف‌اضافه آن‌ها را بکار می‌برند، عبارتند از:

discuss, affect, influence, enter, marry, lack, resemble, approach

1) جمله‌ی غلط:

❌ We must discuss about the plans.

🖋 شکل صحیح جمله‌ی گفته‌شده 👇

✅ We must discuss the plans.

2) جمله‌ی غلط:

❌ This problem has also affected on the automobile industry.

🖋 شکل صحیح جمله‌ی گفته‌شده 👇

✅ This problem has also affected the automobile industry.

3) جمله‌ی غلط:

❌ I don’t think that longer prison sentences would influence on criminals.

🖋 شکل صحیح جمله‌ی گفته‌شده 👇

✅ I don’t think that longer prison sentences would influence criminals.

4) جمله‌ی غلط:

❌ The number of foreign workers that are allowed to enter into Japan has increased.

🖋 شکل صحیح جمله‌ی گفته‌شده 👇

✅ The number of foreign workers that are allowed to enter Japan has increased.

5) جمله‌ی غلط:

❌ He’s going to ask her to marry with him.

🖋 شکل صحیح جمله‌ی گفته‌شده 👇

✅ He’s going to ask her to marry him.

6) جمله‌ی غلط:

❌ At school I used to lack in confidence.

🖋 شکل صحیح جمله‌ی گفته‌شده 👇

✅ At school I used to lack confidence.

7) جمله‌ی غلط:

❌ The baby resembles to its dad.

🖋 شکل صحیح جمله‌ی گفته‌شده 👇

✅ The baby resembles its dad.

8) جمله‌ی غلط:

❌ He approached to my table and took a seat opposite me.

🖋 شکل صحیح جمله‌ی گفته‌شده 👇

✅ He approached my table and took a seat opposite me.

در اینجا approach فعل و به معنی «نزدیک شدن» است.

امیدواریم که از درسنامه رایگان اشتباهات رایج حروف اضافه استفاده کرده باشید، همچنین برای آمادگی بیشتر توصیه میکنیم نوشته ما در خصوص اصطلاحات مفید در مکالمه روزانه رو ببنید.

همچنین برای تهیه ی کتاب های آموزشی زبان انگلیسی می توانید به سایت فرتاب مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *