آموزشی, اخبار

Do Spiders Sleep

Do Spiders Sleep

Do Spiders Sleep?

It’s a question that keeps some scientists awake at night: Do spiders sleep? They fixed cameras on baby jumping spiders at night to find out. The footage showed patterns that looked a lot like sleep cycles: The spiders’ legs twitched and parts of their eyes flickered.

The researchers described this pattern as a “REM sleep-like state.” In humans, REM, or rapid eye movement, is an active phase of sleep when parts of the brain light up with activity.

Other animals, including some birds and mammals, have been shown to experience REM sleep. But creatures like the jumping spider haven’t gotten as much attention so it wasn’t known if they got the same kind of sleep

The research showed the spiders’ overnight movements looked a lot like REM in other species, like dogs or cats twitching in their sleep. And they happened in regular cycles, similar to sleep patterns in humans. Many species similar to spiders actually don’t have movable eyes, which makes it hard to compare their sleep cycles. But these jumping spiders are predators that move their retinas around to change their gaze while they hunt.

 

Awake:بیدار

Cycle:چرخه

Flicker:لرزیدن

Pattern:الگو

Rapid:سریع

Mammal:پستاندار

Twitch:انقباض ناگهانی

Regular:منظم

Specie:گونه

Predator:شکارچی

Retina:شبکیه چشم

 

آیا عنکبوت ها می خوابند؟

این سوالی است که برخی از دانشمندان را شب ها بیدار نگه می دارد: آیا عنکبوت ها می خوابند؟ آنها برای پی بردن به جواب این سوال دوربین هایی را در شب روی بچه عنکبوت های جهنده تنظیم کردند. این فیلم الگویی را نشان می‌داد که بسیار شبیه به چرخه‌ی طبیعیخواب بود: پاهای عنکبوت‌ها تکان ناگهانی می‌خورد و قسمتی از چشمانشان می لرزید.

محققان این الگو را به عنوان یک حالت شبه خواب (REM) توصیف کردند. در انسان،REM  یا حرکت سریع چشم، مرحله فعالی از خواب است که قسمت‌هایی از مغز هنوز با فعالیت روشن هستند.

در تحقیقات پیشین نشان داده شده است که سایر حیوانات، از جمله برخی از پرندگان و پستانداران، این نوع خواب یعنی REM را تجربه می کنند. اما موجوداتی مانند عنکبوت جهنده چندان مورد توجه قرار نگرفته‌  بودند، بنابراین مشخص نبود که آیا آنها به همان شکل می خوابند یا خیر.

این تحقیق نشان داد که حرکات شبانه عنکبوت‌ها بسیار شبیه به حالت REM در سایر حیوانات است – شبیه به انقباضات ناگهانی بدن سگ ها و گربه ها در خواب. این حرکات در یک چرخه ی منظم، مشابه الگوهای خواب در انسان اتفاق می افتادند. در حقیقت بسیاری از گونه‌های مشابه به عنکبوت‌ چشم‌های متحرک ندارند، که همین موضوع مقایسه چرخه‌ ی خواب آنها را دشوار می‌کند. اما این عنکبوت های جهنده شکارچیانی هستند که شبکیه چشم خود را به اطراف حرکت می دهند تا در حین شکار جهت نگاه خود را تغییر دهند.

امیدواریم که از خبر Do Spiders Sleep استفاده کرده باشید، همچنین برای آمادگی بیشتر توصیه میکنیم از بخش وبینار های ما دیدن فرمایید.

همچنین برای تهیه ی کتاب های آموزشی زبان انگلیسی می توانید به سایت فرتاب مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *