writing, آموزشی, اشتباهات رایج, درسنامه های رایگان, گرامر, گرامر آیلتس

کاربردهای However در زبان انگلیسی

However Usage

کاربردهای However در زبان انگلیسی

کاربردهای However در زبان انگلیسی

واژه However در زبان انگلیسی معانی و کاربردهای متفاوتی دارد. این واژه، متناسب با جایگاه و کاربردش در جمله، علائم نگارشی خاص خود را دارد؛ در نتیجه، دانستن نکات گرامری مربوط به آن به شما کمک می‌کند تا گفتار و نوشتار بهتر و استانداردتری داشته باشید. در ادامه However با دو معنی مجزا، به تفکیک کاربرد آنها، مورد بررسی قرار داده شده است.

الف) However به معنی با‌این‌وجود، اما، با وجود این

در این حالت However را در ابتدای جمله ترجمه می‌کنیم.

1)… . However,…

برای بیان تضاد جمله دوم با جمله اول

  • This is a cheap and simple process. However, there are dangers.

این یک فرآیند ارزان و ساده است. اما خطراتی وجود دارد.

2)…; however,…

این کاربرد نیز تقریباً مشابه مورد اول است (تضاد بین دو جمله). با این تفاوت که بجای “.” از “;” استفاده شده.

  • It had started to rain; however, the ball game continued.

بارش باران شروع شده بود. اما بازی ادامه یافت.

3)… ./; …, however.

پانکچویشن مربوط به however در آخر جمله.

  • I am normally wearing shorts by this time of year. I’m afraid of pneumonia, however.

من معمولاً تا قبل از این زمان از سال شلوارک می‌پوشم. با این وجود، از سینه‌پهلو می‌ترسم.

4)…, However,…

وقتی however بین فاعل و فعل باشد از این پانکچویشن استفاده می‌شود و however بین دو تا کاما قرار می‌گیرد.

There may, however, be other reasons that we don’t know about.                                               

با این وجود، دلايل دیگری ممکن است وجود داشته باشد که ما نمی‌دانیم.

ب) اگر بعد از however کاما نباشد، به معنی no matter how است؛ یعنی «هرچقدر، مهم نیست چقدر»

  • You should report any incident, however minor it is.

هر اتفاقی رو باید گزارش کنی، مهم نیست چقدر جزئی باشه.

  • We have to finish, however long it takes.

باید تمومش کنیم، مهم نیست چقدر طول میکشه.

  • I really want the car, however much it costs.

من واقعاً اون ماشین رو می‌خوام، مهم نیست پولش چقدره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *