آموزشی, اشتباهات رایج, درسنامه های رایگان, واژگان, واژگان آیلتس

تفاوت Worse و Worst در زبان انگلیسی

Worse vs. Worst

Worse یا Worst؟ مسئله این است!

Worse یا Worst؟ مسئله این است!

دو صفتی که معمولاً به اشتباه استفاده می‌شوند، worse  و  worst هستند. از آنجایی که این دو واژه شبیه به نظر می‌رسند، تمایز بین آنها می‌تواند دشوار باشد – به خصوص که هر دو تقریباً به معنای “بد” هستند. از این صفت‌ها برای مقایسه دو یا چند چیز استفاده می شود، در واقع این واژگان به درجاتی از نامطلوب بودن اشاره دارند. با این حال، نقش آنها در جملات متفاوت است و مشخص کردن تفاوت آنها برای درست استفاده کردن در نگارش و مکالمات ما ضروری است. ما در این مقاله، به شما کمک می‌کنیم تا تفاوت‌های کلیدی بین این دو واژه پیچیده را درک کنید و دیگر هرگز آنها را در دستور زبان یا نوشتار خود به جای یکدیگر به اشتباه استفاده نکنید.

آنچه خواهید آموخت:

تفاوت واژه Worse و Worst

قبل از اینکه درباره نحوه استفاده صحیح از worse  و worst صحبت کنیم، اجازه دهید تعاریف روشنی را برای هر کدام ارائه بدهم.

Worse: برای توصیف موقعیت، شی یا حالتی استفاده می‌شود که کیفیت پایین‌تر و بدتر یک چیز را با چیز دیگر مقایسه می‌کند. Worse شکل مقایسه‌ای bad است که اساسا به “بدتر” ترجمه می شود.

Today’s weather is worse than yesterday’s.

هوای امروز بدتر از دیروز است.

Worst: برای نشان دادن منفی ترین یا بدترین حالت استفاده می‌شود. Worst بیش از دو چیز یا یک گروه را با هم مقایسه می‌کند و شکل عالی bad به معنای «بدترین» است.

But that storm last week was the worst I’ve seen.

اما آن طوفان هفته گذشته بدترین طوفانی بود که  تا به حال دیده‌م.

این کلمات درست مانند صفت های better و best هستند که حالت مقایسه‌ای و عالی Good هستند. بنابراین، تفاوت اساسی بین Worse و Worst در درجه بدی چیزی است که به آن اشاره می‌کنند.

چه زمانی از Worse استفاده کنیم؟

Worse زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهید بیان کنید که چیزی نسبت به قبل مطلوبیتش را از دست داده است. برای نشان دادن احساس زوال، رکود یا حقارت در رابطه با چیز یا موقعیتی استفاده می شود.

مثلاً اگر لباسی هزار بار شسته شده و فرسوده به نظر می رسد، کیفیت آن بدتر از زمانی است که برای اولین بار آن را خریده‌اید و نشان از افت وضعیت دارد. این نشان می دهد که چگونه از Worse  می‌توان برای نشان دادن مقایسه دو حالت استفاده کرد و کاهش کلی در شرایط، کیفیت یا مطلوبیت را نشان داد.

چه زمانی از Worst استفاده کنیم؟

Worst برای مقایسه گروهی از چیزها (سه یا بیشتر) استفاده می‌شود و به پایین‌ترین کیفیت، حداقل‌ترین مطلوبیت یا منفی‌ترین در میان آنها ترجمه می‌شود. کلمه Worst نشان دهنده بالاترین درجه بدی است.

مثال‌های Worse و Worst

  • Bryony’s cold got worse after a few days, so she had to see a doctor.
  • His grades have been getting worse as the term progresses.
  • The recipe tasted worse after I added vinegar.
  • Though Avery skinned his knee, he was none the worse for wear.
  • The worst part about hiking the trail is the steep incline at the beginning.
  • Of all the job candidates, Margaret had the worst interview skills but the best résumé.
  • That was the worst inning of baseball I’ve ever seen.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *