آموزشی, استفاده از عبارات, اصطلاحات, درسنامه های رایگان, عمومی, لغات

روش‌های متفاوت بیان موافقت به انگلیسی + ترجمه

Agreement Expressions

۱۰۰ روش بیان موافقت + ترجمه

۱۰۰ روش بیان موافقت + ترجمه

1. Absolutely!

2. I agree wholeheartedly.

3. I couldn’t agree more.

4. You’re absolutely right.

5. No doubt about it.

6. I’m on the same page.

7. I see eye to eye with you.

8. That’s exactly how I feel.

9. I’m with you on that.

10. I’m in complete agreement.

11. I concur.

12. You’ve hit the nail on the head.

13. I’m inclined to agree.

14. My thoughts exactly.

15. Precisely.

16. I’m of the same opinion.

17. You’re spot on.

18. I’m in total accord.

19. I endorse that view.

20. I support your point completely.

21. You’ve articulated it perfectly.

22. I share your perspective.

23. You’ve captured my thoughts.

24. You’ve expressed it brilliantly.

25. I’m fully behind you.

26. You’ve convinced me.

27. I’m in complete alignment.

28. I couldn’t have said it better myself.

29. I’m in firm agreement.

30. I back that up 100%.

31. I couldn’t be more in agreement.

32. Your point resonates with me.

33. You’re absolutely spot on.

34. I’m fully onboard with you.

35. Absolutely, without a doubt.

36. You’ve got my full support.

37. That’s precisely how I see it.

38. You’re making a valid point.

39. I’m completely in favor of that.

40. I’m inclined to go along with you.

41. I see things exactly the same way.

42. You’re making perfect sense.

43. That’s precisely what I was thinking.

44. I’m on your side.

45. You’re making a strong case.

46. I’m totally with you on this.

47. You’ve convinced me completely.

48. I agree a hundred percent.

49. That’s exactly the way I feel.

50. You’ve got me on board.

51. That’s the right way to approach it.

52. I’m in total agreement with you.

53. You’re making an excellent argument.

54. You’re making a persuasive case.

55. I couldn’t have said it better myself.

56. I see your point and I agree.

57. I’m fully behind your suggestion.

58. You’ve got my vote.

59. I’m of the same mind.

60. You’ve highlighted an important aspect.

61. You’re expressing my thoughts exactly.

62. I’m on the same wavelength.

63. I couldn’t agree more strongly.

64. You’re making a compelling argument.

65. I’m in complete concurrence.

66. You’ve convinced me wholeheartedly.

67. That makes perfect sense.

68. You’re absolutely correct.

69. That’s the way to go.

70. You’ve made a convincing case.

71. I fully support your idea.

72. I’m completely in line with your thinking.

73. You’re speaking my language.

74. I’m on your side without reservation.

75. You’re absolutely on the mark.

76. I fully agree with your assessment.

77. You’ve outlined it perfectly.

78. You’re hitting all the right notes.

79. That’s a brilliant point.

80. I’m in full accord with you.

81. That’s an excellent observation.

82. I’m in complete harmony with your viewpoint.

83. You’ve captured the essence of it.

84. I’m fully behind your proposal.

85. You’ve got me convinced.

86. I’m on board with your idea.

87. You’re making a strong argument.

88. I can’t agree with you more.

89. That’s precisely what I was thinking.

90. I’m in complete agreement with your opinion.

91. You’re absolutely on target.

92. That’s a perfect suggestion.

93. I’m in total harmony with your thoughts.

94. You’ve raised a valid point.

95. You’ve expressed it accurately.

96. I’m fully supportive of your view.

97. That resonates with me.

98. You’ve got my total agreement.

99. I couldn’t be in more agreement.

100. You’ve got my full endorsement.

ترجمه فارسی عبارات

1. قطعا!

2. من از ته قلبم موافقم.

3. کاملا موافقم.

4. کاملا حق با شماست.

5. در آن شکی نیست.

6. کاملا با شما هم نظر هستم.

7. کاملا با تو موافقم.

8. من دقیقاً همین نظر را دارم.

9. در این مورد با شما موافق هستم.

10. من کاملا موافقم.

11. موافقم.

12. زدی تو خال.

13. من مایلم با شما موافقت کنم.

14. من هم دقیقا همین فکر را می‌کنم.

15. دقیقا.

16. من هم همین نظر را دارم.

17. با چیزی که گفتید کاملا موافقم.

18. من کاملاً موافقم.

19. من دیدگاه شما را تایید می کنم.

20. من کاملاً با نظر شما موافقت می کنم.

21. موافقم.. جان کلام را گفتید.

22. من دیدگاه شما را تایید می‌کنم.

23. تو فکر من رو خوندی.

24. زدی به هدف.

25. من کاملاً با نظرتان موافقم.

26. تو نظر موافق مرا گرفتی.

27. من با چیزهایی که گفتی کاملا موافقم.

28. خودم بهتر از این نمی توانستم بگویم.

29. من کاملا موافقم.

30. من 100% از نظرتان حمایت می کنم.

31. من با تمام وجود موافقم.

32. نظر شما با من یکی است.

33. شما کاملاً درست میگید.

34. من کاملاً با شما موافق هستم.

35. بدون شک درست میگید.

36. شما از حمایت کامل من برخوردارید.

37. من دقیقاً با نظرتان موافقم.

38. شما به یک نکته بسیار به جایی اشاره می کنید.

39. من کاملاً طرفدار نظرتان هستم.

40. من علاقه دارم که با شما هم‌نظری کنم.

41. من همه چیز را دقیقاً به همین صورت که شما گفتید، می بینم.

42. شما کاملا درست می‌فرمایید.

43. دقیقاً به همین فکر می کردم.

44. من طرف شما هستم.

45. املا با شما موافقم.

46. من در این مورد کاملاً با شما هستم.

47. تو من را کاملا متقاعد کردی.

48. صد در صد موافقم.

49. من دقیقاً همین نظر را دارم.

50. من با تو کاملا موافقم.

51. حرفتان کاملا صحیح است.

52. من کاملا با شما موافقم.

53. شما استدلال بسیار خوبی دارید.

54. با نظرتان موافقم.

55. حرف دل من را زدی.

56. نظر شما را می‌دانم و با آن موافقم.

57. من کاملاً از پیشنهاد شما حمایت می کنم.

58. تو رای موافق من را گرفتی.

59. من هم همین نظر را دارم.

60. شما یک جنبه مهم را مطرح کردید.

61. شما دقیقاً افکار من را بیان می کنید.

62. من با شما هم نظر هستم.

63. من هزار درصد با شما موافقم.

64. شما استدلال قانع کننده ای آوردید.

65. من کاملاً موافقم.

66. تو مرا کاملا متقاعد کردی.

67. کاملا با نظرتان موافقم.

68. کاملاً درست می گویید.

69. کاملا درست میگید.

70. حرفتان کاملا مرا قانع کرد.

71. من کاملاً از ایده شما حمایت می کنم.

72. من کاملاً با نظرات شما موافقت می‌کنم.

73. حرف دل مرا زدی.

74. من بدون قید و شرط در کنار شما هستم.

75. شما کاملاً درست میگید.

76. من کاملا با نظر شما موافقم.

77. شما دقیقا درست می‌گویید.

78. نظرات شما کاملا صحیح است.

79. نکته‌ای که فرمودید کاملا درست است.

80. من با شما کاملاً موافقم.

81. موافقم با شما.

82. من با دیدگاه شما موافق هستم.

83. شما دقیقا حق مطلب را ادا کردید.

84. من کاملاً با پیشنهاد شما موافقت می کنم.

85. تو مرا متقاعد کردی.

86. من با ایده شما موافقم.

87. با نظرتان موافقم.

88. کاملا با شما موافقم.

89. من دقیقاً با چیزی که گفتید موافقم.

90. من با نظر شما کاملا موافقم.

91. زدی به هدف.

92. این یک پیشنهاد عالی است.

93. من با نظرات شما کاملا موافق هستم.

94. شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید.

95. شما آنظرتان را کاملا صحیح بیان کردید.

96. من کاملاً از دیدگاه شما حمایت می کنم.

97. نظرتان کاملا برای من قابل احترام است.

98. من کاملاً با شما موافق هستم.

99. صد در صد با شما موافقم.

100. شما نظر موافق من را دارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *