ماک اسپیکینگ آیلتس

ماک اسپیکینگ

ماک اسپیکینگ آیلتس

ویژگی های محصول:

یک ساعت مصاحبه تصویری و آنلاین.

شرح کار مصاحبه:

۱- پانزده دقیقه نخست؛ انجام ماک اسپیکینگ- ضبط مکالمه تصویری ۱۵ دقیقه.

۲- سی دقیقه بعد؛ تحلیل و بررسی عملکرد متقاضی با مشارکت ایشان، رفع اشکال، ارائه بازخورد، بررسی عملکرد در معیارهای ارزشیابی آزمون آیلتس (ضبط نمیگردد)

۳- پانزده دقیقه پایانی؛ پرداختن به راه‌حل‌های ارتقا سطح اسپیکینگ و ارائه مشاوره. (ضبط نمیگردد)