مقالات

ريشه اسم هاي هفته در فارسي و انگليسي

آیا میدانستید که در ایران باستان و در آئین پنج هزار ساله مهر(میترائیسم) روز یکشنبه مهرشید نام داشته که منظور از مهر میترا یا مهر خدای آیین بزرگ میترائیسم و معنی شید آفتاب و روشنایی میباشد،یعنی مهرشید روز مهر و آفتاب و روشنایی بوده و امروزه در تقویم میلادی (sunday) نام گرفته که به معنی روز آفتاب است.

مه شید = دوشنبه

هرمزشید = پنجشنبه

ناهیدشید یا آدینه = جمعه

مهرشید = یکشنبه

تیرشید = چهارشنبه

کیوان شید = شنبه

بهرام شید = سه شنبه

اینک به بررسی ریشه های این واژگان به این برآیند ساده میرسیم

کیوان شید = شنبه
Saturday = Satur + day
Saturn = کیوان
– – – – – – – – – – – – – – – – –
مهرشید = یکشنبه
Sunday = Sun + day
Sun = خور (خورشید) = مهر
– – – – – – – – – – – – – – – – –
مه شید = دوشنبه
Monday = Mon + day
Moon = ماه
– – – – – – – – – – – – – – – – –
بهرام شید = سه شنبه
Tuesday = Tues + day
Tues = god of war = Mars = بهرام
– – – – – – – – – – – – – – – – –
تیرشید = چهارشنبه
Wednesday = Wednes + day
Wednes = day of Mercury = Mercury = تیر
– – – – – – – – – – – – – – – – –
هرمزشید = پنجشنبه
Thursday = Thurs + day
Thurs = Thor = day of Jupiter = Jupiter = هرمز
– – – – – – – – – – – – – – – – –
ناهیدشید یا آدینه = جمعه
Friday = Fri + day
Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *