Worse vs. Worst

تفاوت Worse و Worst در زبان انگلیسی

دو صفتی که معمولاً به اشتباه استفاده می‌شوند، worse و worst هستند. از آنجایی که این دو واژه شبیه به نظر می‌رسند، تمایز بین آنها می‌تواند دشوار

ادامه مطلب

Common Mistakes-Writing

اشتباهات رایج رایتینگ

استفاده اشتباه از گرامر، واژگان یا ساختارها می‌تواند باعث کاهش شفافیت متن شما گردد؛ که این موضوع نه تنها ممکن است مخاطب را از خواندن خسته کند،

ادامه مطلب

Into vs. In to

تفاوت “Into” و “In to” در زبان انگلیسی

“Into” یکی از حروف اضافه‌ی پیچیده در زبان انگلیسی است که ممکن است با In to اشتباه گرفته شود. تفاوت Into و In to را در ادامه خواهیم آموخت.

ادامه مطلب

قوانین استفاده از کاماRules for Using Commas

قوانین استفاده از “کاما” در زبان انگلیسی

از کاما در زبان انگلیسی جهت نشان دادن مکث‌، جدا کردن آیتم‌ها، روشن کردن معنای جملات و … کاربرد دارد. قوانین استفاده از کاما را می‌آموزیم.

ادامه مطلب

Intra و Inter

تفاوت Inter و Intra در زبان انگلیسی + مثال

برخی کلمات نوشتار و تلفظ بسیار مشابهی به یکدیگر دارند و این تشابه منجر به خطا می‌شود. در ادامه به تفاوت “intra-” و “inter-” خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب