اصطلاحات کریسمسی + مثال و ترجمه

یادگیری اصطلاحات به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی را به طور طبیعی تر و روان تر صحبت کنید. درادامه چند اصطلاح کریسمسی را به همراه مثال و ترجمه

ادامه مطلب