آیلتس

آزمون آیلتس: بخش اسپیکینگ (Speaking)

بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس، استفاده شما از انگلیسی و نحوه صحبت‌کردن شما را ارزیابی می‌کند.

هرکدام از بخش‌های آزمون اسپیکینگ نیز ضبط می‌شود.

بخش اسپیکینگ شامل 3 قسمت است:

در قسمت اول آزمون‌گیرنده از شما سوالات کلی در مورد خودتان و طیف وسیعی از موضوعات آشنا مانند خانه، خانواده، کار، مطالعات و علایق می‌پرسد. این قسمت بین چهار تا پنج دقیقه طول می‌کشد.

در قسمت دوم کارتی به شما داده می‌شود که از شما می‌خواهد در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید.

قبل از صحبت کردن برای دو دقیقه، شما یک دقیقه فرصت دارید تا آماده شوید و سپس آزمون‌گیرنده یک یا دو سوال در مورد آن موضوع می‌پرسد.

در قسمت سوم و آخر، آزمون‌گیزنده از شما سوالات بیشتری در مورد موضوعی که در قسمت 2 بحث شد، می‌پرسد.

این قسمت به شما امکان می‌دهد در مورد ایده‌ها و موضوعات انتزاعی بیشتری بحث کنید. این قسمت از آزمون بین چهار تا پنج دقیقه طول می‌کشد.

زمان کلی آزمون اسپیکینگ، بین 11 تا 14 دقیقه است.

فهرست مطالب

نگاهی دقیق بخش اسپیکینگ (Speaking) آزمون آیلتس

قسمت اول

در این قسمت آزمون‌گیرنده خود را معرفی کرده و هویت و اطلاعات آزمون‌دهنده را بررسی می‌کند. سپس از آزمون‌دهنده سوالات عمومی در مورد برخی موضوعات آشنا مانند خانه، خانواده، کار، مطالعات و علایق می‌پرسد.

قسمت دوم

در قسمت دوم، آزمون‌گیرنده کارتی به آزمون‌دهنده می‌دهد و از او می‌خواهد در مورد یک موضوع خاص صحبت کند.

به آزمون‌دهنده یک دقیقه فرصت داده می‌شود تا سخنرانی خود را آماده کنند و به آن‌ها نیز یک مداد و کاغذ داده می‌شود تا یادداشت برداری کنند.

سپس آزمون‌گیرنده از شما می‌خواهد که برای 1 تا 2 دقیقه صحبت کنید و بعد از 2 دقیقه آزمون‌دهنده را متوقف می‌کند و یک یا دو سؤال درباره همان موضوع می‌پرسد.

استفاده مؤثر از نکاتی که بر روی کارت موضوع نوشته شده است، و یادداشت برداری در طول زمان آماده سازی جواب خود، به شما کمک می‌کند تا به چیزهای مناسب برای صحبت‌کردن فکر کنید، سخنرانی خود را ساختاربندی کنید و به مدت 2 دقیقه به صحبت ادامه دهید.

قسمت سوم

در قسمت سوم آزمون‌گیرنده و آزمون‌دهنده مسائل مربوط به موضوع در قسمت دوم را به صورت کلی‌تر و انتزاعی‌تر و در صورت لزوم به صورت عمیق‌تر مورد بحث قرار می‌دهند.

ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های شما به هر قسمت بر اساس موارد زیر ارزیابی می‌شوند:

Fluency and coherence

این مورد به توانایی صحبت با تداومی عادی، و تلاش و پیوند دادن ایده‌ها و زبان به یکدیگر برای تشکیل گفتاری منسجم و مرتبط اشاره دارد.

شاخص‌های کلیدی تسلط و یا fluency در زبان عبارتند از سرعت گفتار و تداوم گفتار.

شاخص‌های کلیدی coherence عبارتند از توالی منطقی جملات، واضح بودن مراحل در بحث، روایت یا استدلال، و استفاده از Cohesive devices (مانند ضمایر و حروف ربط) در داخل و بین جملات.

Lexical resource

این معیار به گستره واژگان مورد استفاده و دقت در استفاده از آن‌ها اشاره دارد.

Grammatical range and accuracy

این مورد به گستره و استفاده دقیق و مناسب از نکات دستوری آزمون‌دهنده اشاره دارد.

تلفظ یا Pronunciation

این معیار به توانایی تولید گفتار قابل درک و لحن مناسب در آزمون اشاره دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *