I'm Okay

۳۰ راه متفاوت برای بیان ”I’m Okay“

از گفتن “I’m Okay” خسته شدید؟ در این مقاله ۳۰ راه متفاوت برای بیان ”I’m Okay“ را خواهید آموخت که می‌توانید در مکالمات خود استفاده نمایید.

ادامه مطلب

Intra و Inter

تفاوت Inter و Intra در زبان انگلیسی + مثال

برخی کلمات نوشتار و تلفظ بسیار مشابهی به یکدیگر دارند و این تشابه منجر به خطا می‌شود. در ادامه به تفاوت “intra-” و “inter-” خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب