آموزشی, درسنامه های رایگان, عمومی, گرامر

مفعول حرف اضافه چیست؟

مفعول حرف اضافه (Object of a Preposition) اسم یا ضمیری است که تحت تاثیر حرف اضافه در یک گروه قیدی (prepositional phrase) است. در این بلاگ پست تمام آن چیزی را که برای درک مفعول حرف اضافه و نحوه استفاده از آن را خواهید داشت، را به شما یاد می‌دهیم.

حرف اضافه (preposition) چیست؟

حروف اضافه رابطه بین یک اسم (Noun) (یا کلمه‌ای که مانند اسم عمل می‌کند)، که به آن مفعول حرف اضافه می‌گویند، و یک عنصر دیگر از جمله را بیان می‌کند. روابطی که حروف اضافه می‌توانند آن‌ها را نشان دهند شامل موقعیت فیزیکی (about, above, below, on, and under)، جهت‌ها (in, into, to, toward)، زمان (after, before, during, until)، و سایر موارد مانند (from, of, out of) می‌شود. در ادامه چند مثال با حروف اضافه آورده شده است:

.The cat under the bed is sleeping quietly

گربه زیر تخت آرام خوابیده است.

.We headed into the gallery opening after chatting outside

بعد از این که بیرون گپ زدیم، به داخل گالری رفتیم.

.Before making a major decision, it’s a good idea to get enough sleep the night before

قبل از گرفتن یک تصمیم مهم، فکر خوبی است که شب قبل آن به اندازه کافی بخوابید.

?Would you mind stopping to pick up some bread from that bakery we love

اشکالی ندارد که برای خریدن مقداری نان از نانوایی مورد علاقه‌مان توقف کنیم؟

حرف اضافه، مفعول حرف اضافه و هر کلمه‌ای که مفعول حرف اضافه را تغییر می‌دهد با هم یک گروه قیدی را می‌سازند. در مثال‌های بالا، گروه‌های قیدی به ترتیب، (under the bed, into the gallery opening, before making a major decision, from that bakery we love) هستند.

مفعول حرف اضافه چیست؟

مفعول حرف اضافه، اسم یا ضمیری است که در یک گروه قیدی توسط حرف اضافه، برای مثال بر روی آن عملی انجام می‌شود. مفعول حرف اضافه، کلمه یا گروهی از کلمات است که با سایر عناصر جمله که توسط گروه قیدی بیان می‌شود، در ارتباط است. مفعول حرف اضافه به طور معمول، اسم یا ضمیری است که بعد از حرف اضافه قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

.The cat under the bed is sleeping quietly

گربه زیر تخت آرام خوابیده است.

.We headed into the gallery opening after chatting on the sidewalk

بعد از این که بیرون گپ زدیم، به داخل گالری رفتیم.

.Before making a major decision, it’s a good idea to get a solid night of sleep

قبل از گرفتن یک تصمیم مهم، فکر خوبی است که شب قبل آن به اندازه کافی بخوابید.

؟Would you mind stopping to pick up some bread from that bakery we love

اشکالی ندارد که برای خریدن مقداری نان از نانوایی مورد علاقه‌مان توقف کنیم؟

جملات مرکب و عبارت‌ها به عنوان مفعول حروف اضافه

به طور معمول، مفعول حرف اضافه می‌تواند یک اسم و یا یک ضمیر تنها نباشد، بلکه می‌تواند، مفعول مرکب یا و یا یک noun clause باشد.

وقتی مفعول حرف اضافه مرکب (Compound) باشد، شامل دو یا چند اسم یا ضمیر است که با حرف ربط هم‌پایه ساز (coordinating conjunction) به هم می پیوندند، برای مثال:

.The pouch full of nickels and dimes weighed over a pound

کیسه پر از نیکل و سکه بیش از یک پوند وزن داشت.

.No one knew about the meetings, lunches, or workshops that were coming up

هیچ کس از جلسات، ناهارها و یا کارگاه‌هایی که در راه است اطلاعی نداشت.

یک nouns clause همچنین می‌تواند به عنوان مفعول حرف اضافه عمل کند:

.We will work with whichever contractor comes most highly recommended

ما با هر پیمانکاری که همه (کار با) او را توصیه می‌کنند، کار خواهیم کرد.

.The soup kitchen serves food to whomever needs it

نوانخانه به هر کسی که نیازمند است، غذا میده.

نکاتی برای استفاده صحیح از مفعول حروف اضافه

تطابق فعل و فاعل (Subject-verb agreement)

وقتی یک گروه قیدی فاعل جمله را توصیف می‌کند و بین فاعل و فعل ظاهر می‌شود، فاعل و فعل باید از نظر تعداد باید با یکدیگر تطابق داشته باشند:

.Incorrect: The sequence of events were hard to piece together after the fact

.Correct: The sequence of events was hard to piece together after the fact

بعد از این واقعیت، توالی وقایع به سختی کنار هم قرار گرفتند.

مفعول حرف اضافه و ضمیر (Pronoun case)

وقتی مفعول حرف اضافه یک ضمیر است، باید همیشه در حالت مفعولی که شامل (me, you (singular), him/her/it, us, you (plural), them and whom) هستند، باشند.

?Will you come with me to the party on Friday

آیا با من به مهمانی روز جمعه می آیی؟

.They explored the options near them before deciding where to eat

آن‌ها قبل از اینکه تصمیم بگیرند کجا غذا بخورند، گزینه‌های نزدیک به خود را بررسی کردند.

?I need to get in touch with whom

من باید با چه کسی تماس بگیرم؟

مثال‌های بیشتر مفعول حرف اضافه:

.It’s best to read the chapters of the book in the order they are presented

بهتر است فصل‌های کتاب را به ترتیبی که ارائه شده است بخوانید.

.When we got to the beach, we knew we had chosen the right destination

وقتی به ساحل رسیدیم، می‌دانستیم که مقصد درستی را انتخاب کرده‌ایم.

.I put the rest of your sandwich in the refrigerator

بقیه ساندویچ تو را در یخچال گذاشتم.

.Before coming to the party, they had gone to a movie

قبل از آمدن به مهمانی، آن‌ها به سینما رفته بودند.

.He was away for what seemed like an unusually long time

او برای مدتی غیرعادی که طولانی نیز به نظر می‌رسید، (از ما) دور بود.

.It’s never a good idea to park in front of a hydrant

پارک کردن در مقابل شیر آتش‌نشانی هرگز ایده خوبی نیست.

?If you get there before me, will you light us a fire

اگر قبل از من به آنجا می‌رسی، برای ما آتش روشن می‌کنی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *