آموزشی, اخبار

How Inflation Becomes Biden’s Political Nightmare

How Inflation Becomes Biden’s Political Nightmare

How Inflation Becomes Biden’s Political Nightmare:

On July 15, 2021, the president of the Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, offered a reassuring message to attendees of the Rocky Mountain Economic Summit: “I think we could be facing much less inflation in 2022 than many people think,” he said.
That prediction has failed to materialize. On Wednesday, the Labor Department announced that June’s inflation rate had reached an astonishing 9.1% (as measured against prices in June 2021). Consumer prices rose by 1.3% in June from the month before. Core inflation, which excludes the highly volatile prices of food and energy, also rose 0.7% last month.
It was more bad economic news for the White House, which has strenuously tried
to argue that “transitory” surges in demand, coupled with constraints on supply,
were causing prices to skyrocket. Those prices were supposed to plummet with
time, but are thus far showing only modest signs of doing so.

رئیس :President
ارائه کرد :Offered
اطمینان بخش :Reassuring
شرکت کنندگان :Attendees
اجالس :Summit
رو به رو شدن :Facing
تورم :Inflation
پیش بینی :Prediction
محقق شدن :Materialize
وزارت کار :Department Labor
نرخ :Rate
رسیده است :Reached
حیرت آور :Astonishing
قیمت ها :Prices
مصرف کننده :Consumer
هسته :Core
حذف می کند :Excludes
نوسان :Volatile
کاخ سفید :House White
قاطعانه :Strenuously
نشان دهد :Argue
گذرا :Transitory
افزایش :Surges
محدودیت :Constraints
عرضه :Supply
افزایش سرسام آور :Skyrocket
کاهش یافت :Plummet
ناچیز :Modest

چگونه تورم به کابوس سیاسی بایدن بدل شد.

در 15 جوالی 2021 ،رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز، پیامی اطمینان بخش به شرکت کنندگان در اجالس اقتصادی کوه راکی ارائه کرد. او گفت: “من فکر می کنم در سال 2022 ممکن است با تورم بسیار کمتری نسبت به آنچه عموم تصور می کنند روبرو شویم.”
آن پیش بینی محقق نشد. روز چهارشنبه، وزارت کار اعالم کرد که نرخ تورم ژوئن به رقم حیرت آور 1.9 درصد رسیده است )در مقایسه با قیمتها در ژوئن 2021 .)قیمت مصرف کننده در ژوئن نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش یافته است. تورم هسته، که قیمتهای پر نوسان مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، نیز در ماه گذشته 7.0 درصد افزایش یافته است.
این خبر اقتصادی برای کاخ سفید بدتر بود، چرا که قاطعانه سعی بر این داشت تا نشان دهد که افزایش “گذرای” تقاضا، به همراه محدودیت در عرضه، باعث افزایش سرسام آور قیمت ها شده است. قیمتها قرار بود با گذشت زمان کاهش یابد، اما تا کنون تنها عالئم ناچیزی از انجام این کار را نشان میدهند.

امیدواریم که از خبر How Inflation Becomes Biden’s Political Nightmare استفاده کرده باشید، همچنین برای آمادگی بیشتر توصیه میکنیم از کارگاه رایتینگ آیلتس ما دیدن فرمایید.

همچنین برای تهیه ی کتاب های آموزشی زبان انگلیسی می توانید به سایت فرتاب مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *