آموزشی, آیلتس, درسنامه های رایگان, گرامر, گرامر آیلتس, یادگیری در خانه

کاربردهای May در زبان انگلیسی

May در زبان انگلیسی

کاربردهای May در زبان انگلیسی

کاربردهای May در زبان انگلیسی

کلمه “may” در زبان انگلیسی در متون و موقعیت‌های مختلف، معانی و کاربردهای متعدد و متفاوتی دارد. در این مقاله برخی از کاربردهای رایج این فعل کمکی آورده شده است.

آنچه خواهید آموخت:

1.بیان احتمال:

-It may rain tomorrow.

-ممکن است فردا باران ببارد.

-She may be late for the meeting.

-ممکن است برای جلسه دیر برسد.

 

2.اجازه دادن یا دادن حق انجام کاری به کسی:

-You may go to the party if you finish your homework.

– اگر تکالیفت را تمام کنی ممکن است به مهمانی بروید.

May I use your phone?

– ممکنه از تلفنتون استفاده کنم؟

 

3.ابراز آرزوها یا امیدها:

May you have a wonderful birthday!

-امیدوارم تولدت عالی باشه!

May all your dreams come true.

-به امید انکه تمام ارزوهایت به حقیقت تبدیل شوند.

4.بیان درخواست های مؤدبانه یا درخواست چیزی:

May I have a glass of water, please?

-میشه لطفا یه لیوان آب به من بدید؟

May I ask you a question?

-میشه یک سوال بپرسم؟

 

5.نشان دادن هدف یا دلیل:

-He studied hard so that he may pass the exam.

-خیلی درس خواند تا شاید در امتحان قبول شود.

-She saved money so she may buy a new car.

-او پول پس انداز کرد تا ممکن است یک ماشین جدید بخرد.

 

6.در زمینه های رسمی یا قانونی برای بیان الزامات یا تعهدات استفاده می شود:

-The tenant may not sublet the property without permission.

-مستاجر نمی تواند بدون اجازه ملک را اجاره دهد.

-You may be required to show identification.

-ممکن است از شما خواسته شود که مدارک شناسایی خود را نشان دهید.

7.در جملات شرطی برای بیان وضعیت فرضی استفاده می شود:

-If it rains, we may have to cancel the picnic.

-اگر باران ببارد، ممکن است مجبور شویم پیک نیک را لغو کنیم.

-If you work hard, you may succeed.

-اگر سخت کار کنید، ممکن است موفق شوید.

 

8.در برخی از عبارات، “may” برای نرم کردن یک درخواست یا پیشنهاد استفاده می شود:

-You may want to consider taking a break.

-شاید دوست داشته باشید کمی استراحت کنید.

-You may want to think about it before making a decision.

-ممکن است بخواهید قبل از تصمیم گیری در مورد آن فکر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *